פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים
Chairman of the Knesset Prize for Quality of Life

מידע על הקרן

פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים ניתן במטרה לטפח ולעודד שיפור איכות החיים בארץ ונועד להמריץ פעילות שהחלה ושיש לה המשך.

מידע נוסף

משתנה כל שנה ומפורט באתר.

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

"בית האולפנא" בירושלים - הגברת העלייה, מניעת הירידה והקלת הקליטה, אגודת "אנוש"- סיעוד וסיוע לנזקקים, ארגון "מעשה" - פעילות לגישור וסובלנות וצמצום הפערים בחברה

תחומי פעילות והשקעה
בריאות
חינוך ומדע
רווחה
תרבות ופנאי
מיקוד גיאוגרפי
כל הארץ

שתיל עושה כל מאמץ לאמת את המידע שמובא במאגר הקרנות. אם לא מתקבל מידע מהקרן הוא נלקח מתוך אתר האינטרנט שלה והוא באחריותה הבלעדית. מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו למאמץ. אם נתקלתם.ן במידע לא מעודכן, אנא שתפו אותנו כדי שנוכל לתקן במאגר

מידע להגשת מענקים

כל אדם בישראל, וכן תאגיד או מוסד בלתי מאוגד, למעט רשות מרשויות המדינה – כשיר להיות מועמד לפרס. דגשים נוספים מופיעים באתר.

אופן הגשת הבקשה

הצעות יש להגיש בכתב, ב 4- עותקים, על גבי הטפסים המצורפים באתר, אל: קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים, משכן הכנסת, ירושלים 91950 , בצירוף הנמקה.

סכום התרומה
תהליך קבלת המענק

בכל שנה אזרחית מוענק סכום הפרס בצירוף תעודת הוקרה, במסגרת טקס חגיגי במשכן הכנסת בירושלים.

פרטי קשר

שם איש/אשת קשר
נאזם בדר
תפקיד איש/אשת קשר
מנהל
טלפון
מספר פקס
02-6408777
כתובת
משכן הכנסת, ירושלים 91950

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן/ת לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.