Healing Across The Divides (H.A.T.D)
Healing Across The Divides (H.A.T.D)

מידע על הקרן

קידום פרויקטים של בריאות קהילתית בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל וברשות הפלסטינית.

עוד מידע בדף הפייסבוק של הקרן

https://www.facebook.com/healingacrossthedivides

מידע נוסף

נשים ובריאות, בוגרים עם מחלות כרוניות, בריאות קהילתית

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

בין הפרוייקטים שהקרן תומכת בהם: עתיד במדבר (תוכנית לשיפור תזונה בנגב, פעילות משותפת לתושבי ירוחם ותושבי הכפר הבדואי רחמה), בית החולים אוגוסטה ויקטוריה (טיפול באמצעות אפליקציה בנערים ונערות סכרתיים מעזה), פורום מען לנשים בדואיות בנגב, אסף (מבקשי מקלט ופליטים אפריקאיים עם איידס החיים בישראל)

תחומי פעילות והשקעה
בריאות

שתיל עושה כל מאמץ לאמת את המידע שמובא במאגר הקרנות. אם לא מתקבל מידע מהקרן הוא נלקח מתוך אתר האינטרנט שלה והוא באחריותה הבלעדית. מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו למאמץ. אם נתקלתם.ן במידע לא מעודכן, אנא שתפו אותנו כדי שנוכל לתקן במאגר

מידע להגשת מענקים

30,000$  עבור 3 שנים

אופן הגשת הבקשה

תהליך הגשת הבקשה- ישנם 2 שלבים

בקשה ראשונית של לא יותר מדף אחד – בחודש ספטמבר.

HATD  יזמין ארגונים להגיש בקשה מלאה לאחר הבקשה הראשונית אושר

הבקשה המלאה תוגש כעבור 6 שבועות (סוף אוקטובר) והמימון יתחיל בערך בנובמבר.

טפסים והנחיות באתר (באנגלית)

עיתוי חלוקת הכספים: חמישים אחוז מהמענק ימומן עם קבלת הסכם חתום על ידי כל הצדדים. עשרים וחמישה אחוזים נוספים יינתנו לאחר הערכה של שישה חודשים שאושרה על ידי המממן. השאר יינתן לאחר השלמת דו"ח סוף שנה מאושר.

סכום התרומה

פרטי קשר

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן/ת לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.