Shalem Foundation קרן של"ם

מידע על הקרן

פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ברשויות המקומיות. הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, לכל אורך חייו, וזאת מתוך הבנת מורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עצמו, והסובבים אותו. מטרות פעילות קרן שלם הינן – - עידוד פיתוח ושיפור פיזי של שירותים ומענים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - הגברת המודעות ויצירת תנאים לשילובם של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה - סיוע בהכשרת עובדים ומטפלים ,פיתוח תכניות השתלמות - פיתוח ידע ,איסוף ועיבוד נתונים לקידום איכות החיים של אדם עם מש"ה בקהילה וסובביו.

מידע נוסף

מוגבלות שכלית התפתחותית ( פיגור שכלי )

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

מענקים לרשויות מקומיות בלבד. אפשר להגיש בשיתוף הרשות המקומית

תחומי פעילות והשקעה
רווחה
מיקוד גיאוגרפי
כל הארץ

שתיל עושה כל מאמץ לאמת את המידע שמובא במאגר הקרנות. אם לא מתקבל מידע מהקרן הוא נלקח מתוך אתר האינטרנט שלה והוא באחריותה הבלעדית. מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו למאמץ. אם נתקלתם.ן במידע לא מעודכן, אנא שתפו אותנו כדי שנוכל לתקן במאגר

מידע להגשת מענקים

אופן הגשת הבקשה

טפסים באתר

סכום התרומה

פרטי קשר

שם איש קשר
מיקי כהן
תפקיד איש קשר
סמנכ"ל
דוא״ל
טלפון
מספר פקס
03-9604744
כתובת
שד' מנחם בגין 5, מתחם ברן בנין 2בית דגן 502000

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.